న్యాయమూర్తులు చట్టానికి అతీతులు కారు : 21-10-20  |   రెండ్రోజులకు ఒకసారి తరగతులు : 21-10-20  |   వణికిస్తున్న వరుణుడు : 21-10-20  |   దివ్యతేజస్విని కుటుంబానికి రూ.10 లక్షల సహాయం : 21-10-20  |   వారి రక్షణే మా ప్రాధాన్యం: సీఎం జగన్‌ : 21-10-20  |   ఎన్నికల వ్యయం 10 శాతం పెంపు : 21-10-20  |   శిఖర్‌ మళ్లీ దంచేశాడు : 21-10-20  |   సోహైల్‌కు హారిక పంటిగాట్లు, ఎవ్వ‌రినీ వ‌ద‌ల్లేదు : 21-10-20  |  
DEGREE AND PG COLLEGES

Pendurthi Govt. Junior College

Pendurthi-NAD BRTS Express Way, Nethaji Nagar, Mahalaxmi Nagar, Pendurthi, Visakhapatnam, Andhra Pradesh 531173

(3 Reviews)

NON AC HALLS

Shanthi kalyana mandapam

Araku-Visakhapatnam road,Pendurthi

(3 Reviews)

AC HALLS

Datla Mansion function hall

Pendurthi-NAD BRTS Express way,Rathnagari nagar,Sujathanagar,Pendurthi

(3 Reviews)

POLICE STATIONS

Police station

Pendurthi-Araku road,Chinnamushidiwada,Pendhurthi

(3 Reviews)

TELUGU DESAM

TDP office

Tagarapuvalasa rd,Pendurthi

(3 Reviews)

FOOT WARE

Sri Venkata Sai shoe mart

Juttada rd,Papayapalem,Sujatha nagar,Pendurthi

(3 Reviews)

FURNITURE

Sri Vijaya Durga Home appliances

Araku-Visakhapatnam rd,Chanukya nagar,Chinnamushidiwada,Pendurthi

(3 Reviews)

FLATS FOR SALE

Sri Padmavathi Real estate & Consultant

Bheemili road,Thagarapuvalasa rd,Pragathi nagar,Pendurthi

(3 Reviews)

INDEPENDENT VILLAS

Sri Padmavathi Real estate & Consultant

Bheemili road,Thagarapuvalasa rd,Pragathi nagar,Pendurthi

(3 Reviews)

SHOPPING MALLS

Sri Padmavathi Real estate & Consultant

Bheemili road,Thagarapuvalasa rd,Pragathi nagar,Pendurthi

(3 Reviews)

JEWELLERY

Bhavani Jewellery store

Pendurthi main road,Balaji nagar,Pendurthi

(3 Reviews)

GROCERIES

More supermarket

Narayanamma complex,Main road,Mahalaxmi nagar,Pendurthi

(3 Reviews)

GROCERIES

Freshville supermarket

Sujatha nagar,BRTS bus stop,Pendurthi

(3 Reviews)

STATIONARY

Swathi fancy & books

Araku-Visakhapatnam rd,Shanthi nagar,Pendurthi

(3 Reviews)

STATIONARY

SMR books & cards

Sujatha nagar,Pendurthi

(3 Reviews)

RETAIL BOOK STORES

Swathi fancy & books

Araku-Visakhapatnam rd,Shanthi nagar,Pendurthi

(3 Reviews)

RETAIL BOOK STORES

SMR books & cards

Sujatha nagar,Pendurthi

(3 Reviews)

HOME APPLIANCES

Sri Vijaya Durga Home appliances

Araku-Visakhapatnam rd,Chanukya nagar,Chinnamushidiwada,Pendurthi

(3 Reviews)

USED CAR DEALERS

Maruthi suzuki arena

Nallaquary rd,clonoly,Pendurthi

(3 Reviews)

COMPUTERS AND ACCESSORIES

Raju computer services&sales

Siddhartha nagar,Chanukya nagar,Chinnamushidiwada,Pendurthi

(3 Reviews)

CINEMA HALLS

Nataraja theater

Adityanagar,Pendurthi

(3 Reviews)

NEW CAR DEALERS

Varun Motors

Pendurthi

(3 Reviews)

CLOTHING SHOWROOMS

Blossom Boutique

Main road,BRTS bus stop,Sujatha nagar,Pendurthi

(3 Reviews)

CLOTHING SHOWROOMS

Sree rubia house

Pendurthi-NAD BRTS Express way,Sujathanagar,Pendurthi

(3 Reviews)

HOMEO CLINICS

Savitri Homeopathy clinic

Araku-Visakhapatnam rd,Chanukya nagar,Chinnamushidiwada,Pendurthi

(3 Reviews)

AYURVEDIC CLINICS

Tripura ayurvedic shop

Near bus stop ln,Sujatha nagar,Pendurthi

(3 Reviews)

HOSPITAL

Triveni hospitals

Araku-Visakhapatnam rd,Balaji nagar,Pendurthi

(3 Reviews)

HOSPITAL

Sri sapthagiri hospitals

Bheemili-Thagarapuvalasa rd,Pendurthi

(3 Reviews)

HOME DECORS

Patels décor exclusive store

Chinnamusidiwada,Near biryani box,Pendurthi

(3 Reviews)

FANCY

Roya Gifts and toys

Araku-Visakhapatnam rd,Rathnagiri nagar,NADVuda layout,Pendurthi

(3 Reviews)

COSMETICS

Sri Surya ladies corner

Araku-Visakhapatnam rd,Pendurthi

(3 Reviews)

ECONOMY HOTELS

OYO V3 comforts

Chinnamushidiwada,Pendurthi

(3 Reviews)

ICE CREAM PARLOURS

My choice ice creams

Pendurthi

(3 Reviews)

ICE CREAM PARLOURS

Dinshaws ice cream shop

Pendurthi-NAD Brts express way,Ratnagiri nagar,Chanukya nagar,Chinnamushidiwada,pendurthi

(3 Reviews)

NON VEG RESTAURANTS

Celebrations Restaurant

Araku-Visakhapatnam rd,Rathnagiri nagar,Chanukya nagar,NADVuda layout,Pendurthi

(3 Reviews)

NON VEG RESTAURANTS

Biryani box

Santhinagar,Chinnamushidiwada,Pendurthi

(3 Reviews)

PIZZA’S

Oyalo pizza

Chanukya nagar,Chinnamushidiwada,Pendurthi

(3 Reviews)

USED CAR DEALERS

Varun Motors

Pendurthi

(3 Reviews)

NEW TWO WHEELER DEALERS AND TWO WHEELER DEALERES

Sri rajeswari motors

Bus stop,BRTS main rd,Pendurthi

(3 Reviews)

NEW TWO WHEELER DEALERS AND TWO WHEELER DEALERES

Varun Bajaj

Araku-Visakhapatnam rd,Near bus stop,Shanthi nagar,Pendurthi

(3 Reviews)

GST CONSULTANTS

Rambabu & associates

Prakash nagar,Opp Govt college,Pendurthi

(3 Reviews)

SALES TAX CONSULTANTS

Rambabu & associates

Prakash nagar,Opp Govt college,Pendurthi

(3 Reviews)

INCOME TAX CONSULTANTS

Rambabu & associates

Prakash nagar,Opp Govt college,Pendurthi

(3 Reviews)

APSRTC

Gayatri Online tickets

Araku-Visakhapatnam rd,ATM,China Mushidiwada,Pendurthi

(3 Reviews)

OTHER TRAVELS

Gayatri Online tickets

Araku-Visakhapatnam rd,ATM,China Mushidiwada,Pendurthi

(3 Reviews)

TSRTC

Gayatri Online tickets

Araku-Visakhapatnam rd,ATM,China Mushidiwada,Pendurthi

(3 Reviews)

TSRTC

Gayatri Online tickets

Araku-Visakhapatnam rd,ATM,China Mushidiwada,Pendurthi

(3 Reviews)

PLAY SCHOOLS

Giggles Play school and day care

Main rd,Prasanthi nagar,Balaji nagar,Pendurthi

(3 Reviews)

HIGH SCHOOLS

Little flowers high school

Pendurthi

(3 Reviews)

HIGH SCHOOLS

Bhashyam High school

Near Bhavani cements,Pendurthi

(3 Reviews)

DEGREE AND PG COLLEGES

Adarsh Degree college

Araku-Visakhapatnam rd,Balaji nagar,Pendurthi

(3 Reviews)

GENTS TAILOR

Baba tailors

Araku-Visakhapatnam rd,Sai nagar,Aditya nagar,Pendurti

(3 Reviews)

LADIES TAILORS

Naveena Ladies tailor

A zone,Sujatha nagar,Pendurthi

(3 Reviews)

GYM AND FITNESS

Royal Fitness gym

Karmika nagar,Pendurthi

(3 Reviews)

STATE BANK OF INDIA

SBI bank

Visakha road,Near Muthoot finance,Pendurthi

(3 Reviews)

ICICI BANKS

ICICI bank

Nagamalli Nagar Layout,Sujatha nagar,Pendurthi

(3 Reviews)

Indian Bank

Indian bank

Lakshmi Narasayamma street,Rathnagiri nagar,Chanukya nagar,Sujatha nagar,Pendurti

(3 Reviews)

ANDHRA BANK

Andhra bank

Pendurthi-NAD BRTS express way,Balaji nagar,pendurthi

(3 Reviews)

PESTICIDE DEALERS

Green leaf Vermicompost

Duvvapalem,SRPuram,Pendurthi

(3 Reviews)

PESTICIDE DEALERS

Mana gromore Sujathanagar

NADVuda layout,Pendurthi

(3 Reviews)

SEEDS SHOPS

Mana gromore Sujathanagar

NADVuda layout,Pendurthi

(3 Reviews)

SEEDS SHOPS

Green leaf Vermicompost

Duvvapalem,SRPuram,Pendurthi

(3 Reviews)

FERTILIZER DEALERS

Mana gromore Sujathanagar

NADVuda layout,Pendurthi

(3 Reviews)

FERTILIZER DEALERS

Green leaf Vermicompost

Duvvapalem,SRPuram,Pendurthi

(3 Reviews)

MENS

Chinna salon

Krishnarapuram,Sujatha nagar,Pendurthi

(3 Reviews)

MENS

Apparao the salon

Araku road,Near by police station,pendurthi

(3 Reviews)

WOMENS

Jyothika Herbal beauty parlour

NADVuda layout,Pendurthi

(3 Reviews)

BRIDAL MAKE-UP

Jyothika Herbal beauty parlour

NADVuda layout,Pendurthi

(3 Reviews)